Botulotoxin slouží v estetické dermatologii především k ovlivnění dynamických vrásek, tedy vrásek, které vznikají díky obličejové mimice, případně k zabránění nežádoucího výrazu obličeje (např. mračení se). Aplikace botulotoxinu se provádí přímo do svalu, který se posléze přestane smršťovat. Vrásky, které jeho činností vznikaly se vyhladí nebo zmírní a botulotoxin tedy i zabrání tvorbě vrásek nových.

Pokud jsou vrásky již příliš hluboké a jsou patrné i v klidu (tzv. statické vrásky), je efekt botulotoxinu jen částečný a pro jejich vymizení je nutná kombinace s dalším ošetřením (např. s výplněmi). I proto je dobré nečekat až jsou vrásky hluboké a botulotoxin aplikovat i preventivně, než se rýhy vytvoří.

Kromě ovlivnění mimických svalů, botulotoxin také zabraňuje nadměrnému pocení podpaží, dlaní a chodidel.

Efekt nastupuje nejčastěji za 2-5 dnů, plný efekt je za 2 týdny a přetrvává 4-6 měsíců.

Účinek ustupuje pozvolna a ani po jeho úplném vymizení se ihned neobjeví původní vráska. Samozřejmě další činností mimického svalu se ale vráska postupně znova vytvoří.

Jak ošetření probíhá?

Prvním krokem je podrobná konzultace s lékařem, který se řídí anatomickou stavbou a individuální mimikou klienta a samozřejmě jeho přáním. Trendem dnešní doby není zcela "kamenný, strnulý výraz", ale jen malé změny, které vypadají velmi přirozeně.

Aplikace se provádí velice tenkou jehličkou přímo do ošetřovaného svalu. Je jen minimálně bolestivá, nicméně i před podáním botulotoxinu je možné aplikovat na kůži anestetický krém.

Kontraindikace:

Před výkonem:

1-2 dny po výkonu:

2 týdny po výkonu:

Ceník

Vstupní konzultace s lékařem (pokud následuje výkon, konzultace se nehradí) 300,-
Odstranění mimických vrásek botulotoxinem
Vrásky mezi obočím (glabella) 2 800,-
Vrásky na čele 2 800,-
Obě oblasti dohromady (celé čelo) 4 500,-
Vrásky na nose (králíček) 900,-
Vějířkovité vrásky u očí (obě strany) 3 200,-
Všechny tři oblasti (glabella + čelo + oči) 7 200,-
Odstranění nadměrného pocení v podpaží aplikací botulotoxinu od 10 000,-
Další lokality cena dle rozsahu
(anestetický krém v ceně)

Dopich / korekce v případě potřeby zdarma